Methoden

Alle hieronder genoemde methoden kunnen behulpzaam zijn bij het analyseren en corrigeren van het menselijk lichaamsveld zodat het weer in staat wordt gesteld zich op optimaal mogelijk te herstellen.

NES Health

Jarenlang wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot de samenstelling van een bio-energetische routekaart van het menselijk lichaamsveld. Deze kaart toont verwantschap met het meridiaansysteem zoals we dat kennen vanuit de Oosterse Geneeskunst. De nieuwste inzichten in de techniek en in de natuurkunde maken het mogelijk – ook in een vroeg stadium – verstoringen in het menselijk lichaamsveld snel, gemakkelijk en efficiënt zichtbaar te maken en vervolgens effectief en pijnloos te corrigeren.

  • Provision

nesprovisionDoor met de hand contact te maken met een soort computermuis scant de NES Provision je lichaamsveld en brengt het binnen enkele seconden de verstoringen in de communicatiekanalen binnen dat veld in kaart. De uitkomst van de meting kan een onbalans in de energiehuishouding zijn alsook een onbalans in de informatievoorziening en/of de prikkeloverdracht naar en tussen weefsels en organen. Verder geeft de meting details over de overgevoeligheden, de opname, cq. de verwerking van voeding en over de invloed van milieufactoren. Ook kunnen de mentale en emotionele aspecten die aan je klacht ten grondslag liggen aan de orde komen.

  • Infoceuticals

infoceuticalsInfoceuticals zijn druppels waarin minerale sporenelementen zijn opgelost die bio-energetische informatie bevatten om het zelfgenezend vermogen van het lichaam behulpzaam te zijn. Dat doet het door het geheugen van het lichaam er aan te helpen herinneren hoe het hoort te functioneren, zodat deze de juiste acties voor het optimaal functioneren weer oppakt. Eenvoudig gezegd zou je de druppels kunnen vergelijken met een vorm van vloeibare acupunctuur. Infoceuticals zijn bedoeld voor dagelijks gebruik om zo de onderliggende oorzaken van de onbalans in het menselijk lichaamsveld gedurende een aantal weken of maanden te corrigeren. Ze zijn gemakkelijk in te nemen met een beetje water. Per consult worden gemiddeld drie à vier infoceuticals aanbevolen.

  • miHealth

miHealthDe NES miHealth kan door een combinatie van nieuwe technieken het zelfgenezend vermogen van het lichaam behulpzaam zijn bij het oplossen van blokkades. Een behandeling met ER-functies van de miHealth tijdens het consult kan direct verlichting geven bij lichamelijke klachten. Bovendien bereidt een dergelijke behandeling het lichaam voor op het gebruik van Infoceuticals en verhoogt het de effectiviteit van het gebruik daarvan.
Doorgaans vindt behandeling met de miHealth op een kleine afstand van het lichaam plaats maar kan ook op de huid. Aansluiting van een pen of van pads voor het geleiden van corrigerende impulsen geeft mogelijkheden voor een pijnloze en gemakkelijke behandeling via acupunctuurpunten op onder andere handen, voeten en het gezicht.
De effecten zijn vaak snel en langdurig. Afhankelijk van de klacht duurt een gemiddelde behandeling tussen de twintig en negentig minuten.

Voedings- en/of suppletie adviezen

voedingAlle levende wezens hebben voor hun functioneren licht (fotonen) nodig dat zij via zonlicht, planten en ander voedsel opnemen. We voeden en onderhouden de communicatiekanalen binnen ons lichaamsveld mede door onze voedselkeuze. Via het metabolisme heeft het vervolgens de mogelijkheid voor herstel van ons lichaam te zorgen. Voedsel is zo dus meer dan een verzameling van calorieën, vitamines, mineralen, vetten, eiwitten en andere plantenvoedingsstoffen. Het is een geheel van energie en informatie uit onze omgeving die nodig is voor de intensieve uitwisseling van gegevens tussen ons DNA (de handleiding voor ons functioneren) en onze cellen. Alle stoffen die in de cellen komen beïnvloeden dus de DNA expressie. Voedings- en/of suppletie adviezen kunnen je ondersteunen bij het maken van die keuzes die het minst belastend voor je lichaam zijn en zo bijdragen aan de harmonie daar binnen.

Planten- en mineraaltherapie

Elke boom, struik, plant, kruid en pa bevat stoffen die met elkaar samenwerken (synergie). Daardoor is de gecombineerde werking sterker dan iedere stof afzonderlijk.
Planten en kruiden met geneeskrachtige stoffen worden gebruikt voor het maken van fytotherapeutica. De werking ervan kan benut worden om gezondheid te behouden of te bevorderen.
De gemmotherapie maakt gebruik van plantendelen die zich in een actieve groeifase bevinden. Meestal zijn dit jonge knoppen, maar dit kunnen ook haarwortels, jonge loten of kiemen zijn. Deze plantendelen hebben een bijzondere verwantschap met een bepaald orgaan of orgaansysteem. Ze kunnen daarop een stimulerende en herstellende werking hebben.
Enzymen zetten biologische reacties in het lichaam in gang. Deze worden op hun beurt weer geactiveerd door minerale sporenelementen.  Het lichaam heeft deze voor het goed functioneren in zeer kleine hoeveelheden nodig. Ze werken als een regulator op de stofwisselingsprocessen, verdelen voedingsstoffen beter in het lichaam en bevorderen de uitscheiding van gifstoffen.

PSYCH-K®

PSYCH-KJe overtuigingen bepalen de grenzen van wat je kunt bereiken. Deze – doorgaans onbewuste – overtuigingen zijn het opgetelde effect van een levenslange “programmering”. Een “programmering” die deel uit maakt van iemands verhaal.
Als PSYCH-K® facilitator/ondersteuner help ik mensen de door hen gewenste veranderingen te integreren in hun onderbewuste zodat het deel wordt van hen zelf waardoor ze daar vervolgens naar kunnen gaan leven en handelen.
Via PSYCH-K® krijg je direct toegang tot je onderbewuste om daar de niet meer functionele, cq. beperkende overtuigingen te vervangen door positieve bekrachtigende overtuigingen voor het maken van een beter verhaal, een verhaal waar je verder mee kunt. Stress, blokkades en belemmeringen verdwijnen waardoor je potentieel zich steeds verder zal ontplooien.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •