Methoden

Alle hieronder genoemde methoden kunnen helpen bij het analyseren en corrigeren van het menselijk lichaamsveld. Daardoor krijgt het lichaam weer de mogelijkheid zichzelf zo optimaal mogelijk te herstellen.

NES Health BioEnergetiX WellNES Systeem

Het is vaak niet duidelijk welke disbalans in je lichaam gezondheidsklachten veroorzaakt, bepaalde symptomen geeft. Omdat ik gesprecialiseerd ben in het NES Health BioEnergetiX WellNES Systeem kan ik je helpen die disbalans te corrigeren en daarmee jouw lichaam de beste mogelijkheid te geven zichzelf te genezen.

Jarenlang wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot een bio-energetische routekaart van het menselijk lichaamsveld. Een kaart die verwantschap vertoont met het meridiaansysteem zoals we dat kennen vanuit de Oosterse Geneeskunst.
Verstoringen in het lichaamsveld kunnen snel, gemakkelijk en efficiënt zichtbaar gemaakt worden vanwege de nieuwste inzichten in de techniek en in de natuurkunde. Correctie van die verstoringen zijn effectief en pijnloos, zeker in een vroeg stadium.

Scannen

nesprovision

Door met de hand contact te maken met een soort computermuis wordt je lichaamsveld gescanned waardoor het snel de verstoringen in dat veld in kaart brengt.
De uitkomst van de meting kan een onbalans in de energiehuishouding zijn maar ook een onbalans in de informatievoorziening cq. de prikkeloverdracht naar en tussen weefsels en organen laten zien. Verder geeft de meting details over de overgevoeligheden, de opname, cq. de verwerking van voeding en over de invloed van milieufactoren. Ook kunnen de mentale en emotionele aspecten die aan je klacht ten grondslag liggen, aan de orde komen.

Infoceuticals

infoceuticals

Dit zijn druppels waarin minerale sporenelementen zijn opgelost die bio-energetische informatie bevatten om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te ondersteunen. De druppels helpen het geheugen van het lichaam er aan te herinneren hoe het hoort te functioneren zodat het de juiste acties daarvoor weer op kan pakken. Eenvoudig gezegd zou je de druppels kunnen vergelijken met een vorm van vloeibare acupunctuur. Ze zijn gemakkelijk in te nemen met een beetje water. Infoceuticals zijn bedoeld voor dagelijks gebruik. Ze kunnen zo helpen om de onderliggende oorzaken van de onbalans in het menselijk lichaamsveld te corrigeren.
Per consult worden gemiddeld vier infoceuticals aanbevolen.

miHealth

miHealth

Door een combinatie van nieuwe technieken kan de NES miHealth het zelfgenezend vermogen van het lichaam helpen blokkades op te lossen. Een behandeling met de miHealth tijdens het consult kan direct verlichting geven bij lichamelijke klachten. Een dergelijke behandeling bereidt het lichaam tevens voor op het gebruik van Infoceuticals en kan zo de effectiviteit daarvan verhogen.
Doorgaans vinden miHealth behandelingen op de huid of op een kleine afstand van het lichaam plaats. De effecten zijn vaak binnen korte tijd merkbaar.

Voedings- en suppletie adviezen

voeding

Alle levende wezens hebben voor hun functioneren licht (fotonen) nodig dat zij via zonlicht, planten en ander voedsel opnemen. We onderhouden de communicatie binnen ons lichaamsveld mede door onze voedselkeuze. Daarom is voedsel een geheel van energie en informatie uit onze omgeving die nodig is voor de communicatie tussen ons DNA (de handleiding voor ons functioneren) en onze cellen. Alle stoffen die in de cellen komen beïnvloeden zo de DNA expressie. Voedings- en/of suppletie adviezen kunnen je ondersteunen bij het maken van keuzes die het minst belastend voor je zijn. Ons metabolisme zorgt er vervolgens voor dat zo herstel van ons lichaam mogelijk wordt.

Planten- en mineraaltherapie

Elke boom, struik, plant en kruid bevat stoffen die met elkaar samenwerken zodat de gecombineerde werking sterker is dan die van de afzonderlijke stoffen.

  • Oligotherapie maakt gebruik van zeer kleine hoeveelheden minerale sporenelementen. Het helpt zo enzymen om biologische reacties in het lichaam in gang te zetten. Daardoor worden voedingsstoffen beter in het lichaam verdeeld en de uitscheiding van gifstoffen bevorderd.
  • Gemmotherapie maakt gebruik van plantendelen die zich in een actieve groeifase bevinden. Meestal zijn dit jonge knoppen, maar dit kunnen ook haarwortels, jonge loten of kiemen zijn. Deze plantendelen hebben een bijzondere verwantschap met een bepaald orgaan of orgaansysteem. Daardoor kunnen ze daarop een stimulerende en herstellende werking kunnen hebben.
  • Fytotherapie maakt gebruik (gedeelten) van planten en kruiden waarvan de geneeskrachtige stoffen de gezondheid kunnen behouden of bevorderen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •