Werkwijze

Doorgaans hanteer ik de volgende werkwijze:

Afspraak

Na het maken van een afspraak krijg je het anamneseformulier en de behandelovereenkomst toegestuurd. Het anamneseformulier stuur je een paar dagen voor je eerste consult ingevuld terug zodat ik mij zo optimaal mogelijk voor kan bereiden. De getekende behandelovereenkomst neem je mee naar je eerste consult.

Consult

Tijdens het eerste consult worden aan de hand van het anamneseformulier je voorgeschiedenis, je klachten en je wensen tot het verbeteren van je gezondheid besproken. Vervolgens vindt een scan met het NES Provision systeem plaats.

Behandelplan

Op basis van de informatie uit de anamnese, het intakegesprek en de resultaten van de scan maken we in overleg een persoonlijk behandelplan. Dit behandelplan kan onder andere Infoceuticals, miHealth behandelingen, planten- en mineraaltherapie en/of Psych-K® omvatten. En omdat een goede gezondheid baat heeft bij een gezond (biologisch) voedingspatroon kunnen ook voedings- en/of suppletie-adviezen onderdeel van dat behandelplan zijn.

Vervolg

Na ongeveer een maand is er een vervolgafspraak. Dan kijken we hoe het met je gaat, maken een nieuwe scan en passen we eventueel het behandelplan aan.

Duur

Het aantal consulten kan variëren en is afhankelijk van de ernst en de duur van de klacht. Doorgaans ervaren cliënten al snel positieve veranderingen. Een gemiddeld behandeltraject duurt ongeveer zes maanden.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •