Contact

Uiteraard kun je vrijblijvend nadere informatie inwinnen om te bepalen of ik je kan helpen bij het verbeteren van je gezondheid, het maken van een beter verhaal.
Omdat ik niet altijd in de gelegenheid ben de telefoon op te nemen kan dat het beste door een WhatsApp-je te sturen of een mailtje te zenden naar dit email-adres.  Dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op.
Je kunt me ook vinden op Facebook.

Praktijkgegevens

adres: Torenstraat 24, 8171 CR Vaassen
telefoon: +31 (0) 6 143 170 43
spreekuur: op werkdagen op afspraak

Kamer van Koophandel: 54828996
BTW-Id: NL001332741B36

BATC beroepsregistratie: BR-01866
AGB-zorgverlenerscode: 90046153
AGB-praktijkcode: 9054778
Klacht- en tuchtrechtnummer: KB 12021388

Geschillencommissie

Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) ben ik aangesloten bij de erkende geschillencommissie de Cam Coƶperatie.

Geheimhouding en privacy

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan ik beroepshalve kennis neem.  Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. Zie hiervoor mijn privacy verklaring.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •