Homeostase, evenwicht, balans

Homeostase gaat over de balans, over het evenwicht in je lichaam. Wat is balans, waardoor raak je het kwijt en hoe kun je dat (laten) herstellen. In dit blog leg ik uit hoe dat bio-energetisch kan.

Balans

Je ziet het haast niet, maar heel je lichaam danst en beweegt: de organen, de moleculen, de cellen en zelfs de atomen met daarin protonen, neutronen en elektronenwolken. Alles golft, alles trilt en alles heeft zijn eigen frequentie, zijn eigen trillingssnelheid.

homeostase, evenwicht, balans en het menselijk lichaamsveld

Dit geheel van op elkaar afgestemde bewegingen noemen we het menselijk lichaamsveld. Binnen dit lichaamsveld speelt de grote lichaamsgolf de hoofdrol. Deze golf is een lus waarlangs de Energetische Integratoren hun informatie vervoeren. Deze Integratoren kun je ook wel als de energetische snelwegen van je lichaam zien. In de Oosterse geneeskunst worden ze meridianen of nadi’s genoemd. Ze zijn verantwoordelijk voor het besturen van de informatieoverdracht. Daarmee zorgen ze er voor dat de juiste informatie op de juiste tijd en op de juiste plaats terecht komt. Ze reguleren eerst de simpele elementen zoals bijvoorbeeld zuurstof en water. Vervolgens bouwen ze die regulatie op tot aan de meer ingewikkelde structuren zoals organen, hormonen, enzymen, emoties en psyche.

De rol van het hart

Bij het doorgeven van informatie speelt het hart een belangrijke rol. Door haar pompbeweging stuurt zij het bloed met daarin de informatie uit de omgeving naar alle lichaamscellen. Deze informatie bevat aanwijzingen voor het functioneren van de cel.  Cellen op hun beurt geven weer informatie terug aan het bloed. Het hart zorgt zo voor een permanente uitwisseling van informatie binnen het bio-energetische lichaamsveld. Het bio-energetische lichaamsveld zoals ik dat beschreven heb in Anatomie: van fysiek naar subtiel en waarbinnen de energetische integratoren een centrale rol spelen

Als we ons gezond voelen en lekker in ons vel zitten, kunnen we er van uitgaan dat ons bio-energetische lichaamsveld ook goed functioneert. De dans die energie en informatie op het subtiele niveau uitvoeren, zorgt bijna moeiteloos voor evenwicht binnen ons lichaam. Het laat daarbij een enorme veerkracht zien door zich voortdurend aan te passen aan de veranderingen in de omgeving. Het is een eigenschap die we ook wel homeostase noemen.

Disbalans

homeostase, evenwicht, balans en stress

Als er in die wisselwerking met de omgeving iets mis gaat raken we uit balans.  Stoffen die we inademen of inslikken kunnen daar onder andere de oorzaak van zijn. Je kunt hierbij denken aan dingen zoals vervuilde lucht, vies drinkwater of de (langdurige) keuze voor een voedingspatroon dat niet bij je past. Maar ook stress door vervelende ervaringen met andere mensen, stress als gevolg van een natuurramp of de plotselinge ziekte van een familielid kan je uit je evenwicht brengen. Zelfs een verstoord dag- en nachtritme zorgt voor disbalans.

Langdurige stress gaat uiteindelijk ten koste van de natuurlijke interne samenwerking binnen ons lichaamsveld. Er zijn dan verstoringen die soms best heftig en chaotische kunnen zijn. Onze energiehuishouding is van slag en het informatietransport langs de Energetische Integratoren is ontregelt. De juiste informatie komt niet meer op de juiste tijd op de juiste plaats terecht. Zo ontstaat er een gebied, een Energetisch Terrein in het menselijk lichaamsveld dat maakt dat dit niet meer naar behoren functioneert. Verstoringen in dat lichaamsveld gaan vooraf aan veranderingen in het weefsel. Uiteindelijk komen er klachten en worden we ziek. We zijn uit balans.

Herstel

Homeostase, evenwicht, balans. Voorwaarde voor herstel is dat de energievelden en de informatiestromen binnen het menselijk lichaamsveld harmonieus met elkaar samen kunnen werken. Daardoor gaat het lichaam weer beter functioneren.

Om de balans te herstellen is het belangrijk de energiehuishouding weer op orde te brengen. Dan kan de informatie die de weg kwijt is of vervormd is geraakt, de juiste bestemmmming bereiken om zo herstel te bevorderen.

Als je zelf je herstel wilt bevorderen denk dan eerst aan het in balans brengen van je basisbehoeften. Basisbehoeften zoals bijvoorbeeld een goed dag- en nachtritme, voldoende rust en zo natuurlijk mogelijke verse voeding. Ook de andere tips in mijn artikel over Stress: 7 tips om het aan te pakken kunnen je daarbij helpen.

Wil je meer hulp bij het herstellen van je balans, kijk dan eens of er natuurlijke methoden zijn die je daarbij kunnen helpen.

Wat doe jij als je uit balans bent? Welke zaken pak je aan om te herstellen? Heb je bijzondere tips waar een ander ook iets mee zou kunnen?

Referenties:

 1. Het veld van het menselijk lichaam ontcijferd – Peter H. Fraser
 2. De Onderste Steen Boven, een revolutie in de preventieve gezondheidszorg – Harry Massey & Peter Fraser
 3. http://www.healingspace.net.au/uploads/1/9/5/1/19516621/nes_basic_science_manual.pdf
 4. https://s3.amazonaws.com/NES-Health/public-downloads/The+Quantum+Electrodynamic+Body.pdf
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Plaats een reactie