Vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zoals de BATC die hanteert, zijn in het contact met mijn cliënten leidend. Het is een holistische, een geheel de mens omvattende wijze van benaderen. Een natuurgericht principe kan niet functioneren als de werking van het daaraan vooraf gaande principe niet optimaal is.

Energie

De basis van leven is energie, het eerste van de vijf natuurgerichte principes. Als de energie binnen het bio-energetisch lichaamsveld onvoldoende is of stagneert, is er geen mogelijkheid tot herstel omdat dit veld verantwoordelijk is voor de totale coordinatie van alle processen binnen een lichaam. Herstel is alleen mogelijk als het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS), de matrix goed functioneert. De matrix is het verbindend weefsel tussen de lichaamscellen waarbinnen de communicatie, de informatieoverdracht plaats vindt.
Verstoringen in het bio-energetisch lichaamsveld maak ik voor je zichtbaar middels een scan met het NES Health BioEnergetiX WellNES Systeem. Op basis daarvan kan ik je met behulp van de miHealth een energieboost geven. Daarnaast kan ik je adviseren thuis NES Infoceuticals™ te nemen zodat het lichaamsveld weer van voldoende energie wordt voorzien opdat de voor herstel benodigde informatie vrijelijk kan stromen

Prikkel- cq, informatieoverdracht

Optimale gezondheid correspondeert met een volledig verbonden en goed werkend Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS), de matrix. Via dit systeem kunnen alle cellen van een organisme contact maken met alle andere cellen van hetzelfde organisme om zo het bio-energetisch lichaamsveld te optimaliseren. Binnen de matrix wordt informatie niet alleen overgedragen via zenuwen, bloed en hormonen maar ook via het meridiaansysteem zoals we dat vanuit de Oosterse Geneeskunst kennen.
Voor een goede gezondheid is een snelle en nauwkeurige informatieoverdracht noodzakelijk. Dit is alleen mogelijk als de matrix, het communicatienetwerk goed functioneert.
Het NES Health BioEnergetiX WellNES Systeem herkend en rapporteert de verstoringen binnen dat netwerk. De daarvoor geeigende NES Infoceuticals™ en/of de inzet van de miHealth kunnen je helpen die verstoringen te verhelpen.

Drainage

Stoffelijke verontreinigingen en/of geestelijke blokkades kunnen schadelijk zijn voor de verbindingen binnen matrix. Daardoor hebben ze een stagnerend effect op de communicatie binnen je lichaamsveld en dus op jouw herstel.
Als je energiehuishouding op orde is en de prikkeloverdracht weer goed functioneert, gaat je lichaamsveld verontreinigingen opruimen en afvoeren. Dit proces noemen we drainage, ontgiften.
Alle NES Infoceuticals™ en NES miHealth behandelingen hebben een ontgiftende werking. Het gebruik daarvan bevordert het loslaten en afvoeren van verontreinigingen maar ook daarvoor bedoelde planten en mineralen kunnen drainage bevorderen.
Om al te heftige ontgiftingsreacties te voorkomen krijgt je een op maat gemaakt doseringsschema mee. Daarbij hou ik rekening met de aard van je problematiek alsook met jouw gevoeligheid voor de geadviseerde middelen.

Voeding

Het bio-energetisch lichaamsveld vaart wel bij een zo natuurlijk mogelijk voedingspatroon met voedingsstoffen die bij jou passen. Dit staat voorop bij het verbeteren van je gezondheid. Het helpt het optimaliseren en instand houden van de energiebalans en de informatieoverdracht binnen je lichaam.
Het NES Health BioEnergetiX WellNES Systeem maakt naast verstoringen in de opname van voedingsstoffen ook verstoringen in bijvoorbeeld de suikerregulatie en/of een lactose- of glutenintolerantie zichtbaar.
De ontgiftende en corrigerende werking van de Infoceuticals kan de opname en verwerking van voedingsstoffen herstellen. Ook kan ik je adviseren hoe je door aanpassingen in het voedingspatroon en/of het gebruik van voedingssupplementen je bio-energetisch lichaamsveld zelf zo goed mogelijk kan optimaliseren.

Psyche

Fysieke klachten kunnen ook emotionele oorzaken hebben want onze psychische gesteldheid bepaalt mede het functioneren van ons bio-energetisch lichaamsveld.
We worden beinvloed door allerlei ervaringen die verschillende emoties op kunnen roepen die invloed op ons functioneren hebben en daarmee ook op ons geestelijk welzijn.
Een scan met het NES Health BioEnergetiX WellNES Systeem geeft aan welke emotionele oorzaken ten grondslag kunnen liggen aan het uit balans zijn van jouw bio-energetisch lichaamsveld. Bij het bespreken van de scanresultaten komen deze oorzaken aan bod en ontstaat een begin van bewustwording. De inzet van specifieke Infoceuticals en/of de miHealth kunnen je helpen disfunctionele emoties naar het bewustzijn te brengen. Dit geeft je de ruimte voor het verwerken daarvan. Ik vertel wat je eventueel kunt verwachten aan bijvoorbeeld levendige dromen en/of het uiten van opgekropte emoties. We kunnen het ook hebben over hoe je hier mee om kunt gaan.

Het in balans brengen van deze vijf natuurgerichte principes helpt je bewuster omgaan met de informatie die er bij je binnenkomt. Je maakt betere keuzes, je kiest voor geestelijke informatie waar je blij van wordt en waar je wat van leert. Dit leidt tot meer levenskunst met meer handvaten voor het maken van een ander verhaal. Een verhaal dat beter bij je past, waar je gelukkiger van wordt.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •