Werkwijze

Doorgaans hanteer ik de volgende werkwijze voor het maken van een persoonlijk behandelplan:

Afspraak

werkwijze voor het maken van een een persoonlijk behandelplan begint met een afspraak

Nadat je een afspraak gemaakt hebt, krijg je het anamneseformulier en de behandelovereenkomst toegestuurd. Het anamneseformulier stuur je een paar dagen voor je eerste consult ingevuld terug zodat ik mij zo optimaal mogelijk kan voorbereiden. De getekende behandelovereenkomst neem je mee naar je eerste consult.

Consult

Aan de hand van het anamneseformulier bespreken we je voorgeschiedenis. Daarna hebben we het over je klachten en je wensen tot het verbeteren van je gezondheid. Vervolgens vindt een scan met het NES Health BioEnergetiX WellNES Systeem plaats.

Behandelplan

Op basis van de informatie uit de anamnese, het intakegesprek en de resultaten van de scan, kiezen we samen een werkwijze en maken we in overleg een persoonlijk behandelplan. De vijf natuurgerichte principes zijn hierbij leidraad.
Het behandelplan kan onder andere Infoceuticals, miHealth behandelingen en/of planten- en mineraaltherapie  omvatten. En omdat een goede gezondheid baat heeft bij een gezond (biologisch) voedingspatroon kunnen ook voedings- en/of suppletie-adviezen onderdeel van dat behandelplan zijn.

Vervolg

Na ongeveer een maand is er een vervolgafspraak. Dan kijken we hoe het met je gaat, maken een nieuwe scan en passen we eventueel de werkwijze, het behandelplan aan.

Duur

Het aantal consulten kan variëren en is afhankelijk van de ernst en de duur van de klacht. Doorgaans ervaar je al snel positieve veranderingen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •